Galego / Castelán


2017 >>
Reforma de local para espazo de ocio infantil
Anteproxecto de ampliación de nave en Estrada Camposancos
Reforma de piso e baixocubierta en Vigo

2016 >>
Reforma de local para tatuaxes
Vivenda unifamiliar en Vilaboa (inicio obras)
Ver proxecto >>
Reforma de piso Lola
Informe de evaluación de edificio en rúa Torrecedeira
Informe de evaluación de edificio en rúa Moaña
Centro de fisioterapia e pilates en Vigo
Reforma de fachada de oficina de marketing e publicidade
Proxecto de instalación de ascensor en edificio de vivendas en rúa Fisterra
Reforma de vivenda unifamiliar en Sárdoma
Proxecto de hotel turístico en Nigrán
Reforma de local para empresa contratista en Teis
Renovación de fachada de edificio en Gran Vía
Edificio de 4 plantas para ximnasio en Centro Urbano
Proxecto de cambio de cuberta de vivenda en rúa Ferreiros, Bouzas
Rehabilitación de vivenda en Barreiro, Vigo
Diván de lectura con vistas ás Cíes
Informe pericial de danos en edificio en Bouzas
Reforma de fachada de estudo de fotografía
Oficinas de "LIQE arquitectura" en Rúa Caracas
Reforma de piso en rúa Ecuador
Rehabilitación de vivenda entre medianeiras en rúa Cruz Verde
Reforma de piso en rúa Urzáiz
Lavandería autoservizo no Calvario
Legalización e ampliación de vivenda en O Freixo
Cinco certificacións de eficiencia enerxética
Parcelación de soares en Raviso, Sárdoma
Proxecto de instalación de cable esquí no encoro de Eiras

2015 >>
11 certificacións de eficiencia enerxética de edificacións existentes
Informe de avaliación de edificio de 24 vivendas no Calvario
Inspección técnica de edificación en complexo industrial en Alcabre
Informe de avaliación de edificio de 32 vivendas en Avda. Camelias
Reforma de local para asociación de artes marciais en Balaídos
Consolidación de muro de contención en vivenda unifamiliar en Fragoselo
Derruba de estrutura inacabada en Bembrive
Vivenda unifamiliar en Vilariño
Ver proxecto >>
Xeadería en Bouzas
Declaración en fóra de ordenación de naves industriais en Teis
Expediente de legalización de rehabilitación e ampliación de vivenda en Trasmañó
Reforma de local para bar en rúa Sombreireiros
Vivenda unifamiliar en Vilaboa
Ver proxecto >>
Derruba de edificación industrial en Nigrán

Deseño expositivo para exposición "Estraño Cotián" do Museo Quiñones de León

Ver proxecto >>
Vivenda unifamiliar en San Lourenzo
Ver proxecto >>
Substitución de cuberta de edificio de oficinas en rúa Príncipe
Reforma de vivenda unifamiliar en Camiño Espiñeiro
Reforma de naves indutriais para clube de pádel
Reforma de local comercial para papelería en Valadares
Consolidación de estrutura de edificio de vivendas en Tvía. Numancia
Informe de danos en garaxe de edificio de viviendas en Cangas

2014 >>

Espazos exteriores cubertos para vivenda en Moscoso

Reforma de local para bocatería no Casco Vello: Rayos y Centellas
Ver proxecto >>
Proxecto de urbanización de ampliación de vial en Redondela
Vivenda unifamiliar en Beade
Ver proxecto >>
Anteproxecto de edificio de vivendas na Rúa Irmandiños
Distribución de rochos en baixo cuberta de edificio
Reforma de restaurante en Nigrán
Reforma de local para oficina en Estrada Camposancos
Declaración en fóra de ordenación de edificio de vivendas en rúa Gamboa
Memoria de actividade para quiosco Begoña en Illas Cíes

Declaración de fora de ordenación de edificio en Avda. Atlántida

Reforma de local para centro de estética
Consolidación estrutural de vivenda unifamiliar en Camiño Espiñeiro

Cervexería en Paseo Alfonso XII (inicio obras)

Memoria de actividade para tenda de mobiliario de cociña

Renovación de terraza en ático de edificio de vivendas

Memoria de actividade para xeladería en Avda. Camelias
Informe de danos en edificio de vivendas en praia de Vilariño
Dirección de obra de reforzo de forxado de edificio de vivendas en rúa Fisterra
4 Inspeccións Técnicas de Edificios
12 Certificacións de Eficiencia Enerxética

2013 >>
Reforzo de estrutura e impermeabilización de terraza en Rúa Barcelona

Cervexería en Paseo Alfonso XII

Apertura de local de complementos en Rúa Urzáiz
Mantemento e reparación de edificio de vivendas en Rúa Torrecedeira
Legalización de garaxe en Teis
Proxecto de derruba de vivenda en Sárdoma

Perruquería Organic

Ver proxecto >>

Reforma de edificio de vivendas en Bouzas: fin obras

Ver proxecto >>
Reforma de local para taller de chapa e pintura
Reforma de piso en Rúa Vizcaia
Legalización de vivenda unifamiliar en Rúa Figueiro
Informe de danos en vivenda en Costal
Reforma de local para comercio de repostos de automóbil
Reforma de planta de edificio para albergue turístico
Medidas de consolidación de edificación na rúa Cuba

A Routada do Chairo: fin obra

Ver proxecto >>
Legalización de vivenda unifamiliar en Bembrive
4 Certificacións de Eficiencia Enerxética
6 Inspeccións Técnicas de Edificación

2012 >>
Alegacións veciñais ao PXOM de Mos

Restauración de fachada de edificio en rúa Castelar

Apertura de oficinas en rúa Johan Carballeira

Reforma de edificio de vivendas en Bouzas: inicio obras

Ver proxecto >>
Apertura de academia en Rianxo
Apertura de local de recambios de automóbil en Ramón Nieto
Informe pericial de daños en edificios de vivendas en Bueu
Cambio de cuberta de edificio en rúa Nicaragua
Apertura de perruquería en Tomás Alonso
Proxecto de urbanización de vial transversal á rúa San Paio
Vivenda rural en Vilaboa: fin obra
Ver proxecto >>
Pupitre infantil multiposición
Ver proxecto >>
Derruba parcial e consolidación de edificio en Esturáns
Informe pericial sobre clasificación urbanística de parcela
Reforma e ampliación de vivenda en Mondariz Balneario: fin obra
Ver proxecto >>
A Routada do Chairo: inicio obras
Ver proxecto >>
Cambio de cuberta e fachada de edificio en rúa Colombia
Derruba de edificación en rúa Ferradura
Apertura de cafetería na Gran Vía
Alegación a aprobación PXOM Boqueixón
Apertura de cafetería no mercado de Progreso

Reforma de edificio de vivendas en Bouzas

Ver proxecto >>
Declaración de ruína en Tvía Numancia
7 Inspeccións Técnicas de Edificación
Cambio de fachada de edificio en rúa Estrada

2011 >>
Informe pericial sobre delimitación de parcela
Reforma de vivenda en Romil
Ver proxecto >>
Apertura de xoeiría en rúa Méndez Núñez
Centro de valorización de residuos voluminosos
Vivenda rural en Vilaboa: inicio obras
Ver proxecto >>
A Routada do Chairo
Ver proxecto >>
Reforma de local para academia en Santiago
Derruba parcial de vivenda unifamiliar en Valadares
Informe pericial sobre deficiencias en edificio de 27 vivendas
Terraza cuberta e reforma interior para vivenda rehabilitada: fin obra
Ver proxecto >>
Apertura de perruquería en rúa Barcelona
Legalización de reforma de nave industrial
Legalización de reforma de ferraxaría
Legalización de reforma de comercio de cociñas
Informe pericial de deficiencias en edificio de 54 vivendas
Cubrición de terraza de vivenda unifamiliar
Habilitación de faiado: fin obra
Ver proxecto >>
Centro de adestramento canino
Legalización de reforma de local de compra venda
Ampliación de entreplanta en nave industrial
Apertura de compra venda de ouro en Santiago
Apertura de compra venda de ouro en Pontevedra
Reforma e ampliación de vivenda en Mondariz Balneario: inicio obras
Ver proxecto >>
Apertura de compra venda de ouro en Urzaiz
Substitución de cuberta de patio de edificio
Reforma de vivenda para legalización
Terraza cuberta e reforma interior para vivenda rehabilitada: inicio obras
Ver proxecto >>
18 Inspeccións Técnicas de Edificación

2010 >>
Parcelación de fincas en Coruxo
Reforma de local para academia de danza
Terraza cuberta e reforma interior para vivenda rehabilitada
Ver proxecto >>
Derruba de edificio en rúa Cristo
Consolidación de talude na Avda. Camelias
Reforma de vivenda para legalización en Coruxo
Habilitación de faiado: inicio obras
Ver proxecto >>
Alegación a modificación PEPRI Bouzas
Reforma de local para almacén de sinalética
Consolidación de vivenda en Coruxo
Derruba de edificación na rúa Vizcaia
Informe pericial de danos en vivenda en Mos
Apertura de tenda de fogar en Pizarro
Apertura de oficina en rúa Caracas
Reforma de local para perruquería en Vigo
Reforma de local para librería en Nigrán
Habilitación de faiado
Ver proxecto >>
Legalización de edificación para escola infantil
36 Inspeccións Técnicas de Edificación

2009 >>
Informe pericial de danos de vivenda en Teis
Reforma e ampliación de vivenda en Mondariz Balneario
Ver proxecto >>
Concurso de renovación da praza do concello de Cerdedo
Ver proxecto >>
Vivenda rural en Vilaboa
Ver proxecto >>
Vivenda unifamiliar para ocio en Pías: inicio obras
Ver proxecto >>
Taxación pericial de vivenda en Bembrive
35 Inspeccións Técnicas de Edificación
Muro de contención en Mondariz Balneario
Escenografía teatral para "Arte"

2008 >>
Parcelación de finca en Forcarei
Reforma de vivenda en Boqueixón: fin obra
Ver proxecto >>
Concurso para naves modulares para o IGVS
Ver proxecto >>
Apertura de local de aprendizaxe teatral
Edificio de vivendas en Hispanidade
Ver proxecto >>
Reforma de espazo urbano de Castrogudín
Ver proxecto >>

2007 >>
Concurso de reforma de praza de Galicia en Santiago
Ver proxecto >>
Proxecto de execución de edificio de vivendas en Brión
Reforma de vivenda en Boqueixón: inicio obras
Ver proxecto >>
Redacción de proxecto de centro comercial de 23000 m2
Vivenda unifamiliar para ocio en Pías
Ver proxecto >>
Escola infantil en Mos
Ver proxecto >>
Reforma de vivenda en Boqueixón
Ver proxecto >>
Escenografía teatral para "Varietres"

2006 >>
Escenografía teatral para "Ide todos ao inferno"

2005 >>
Escenografía teatral para "El salvaje Óscar"
Vivenda desencaixada en Chapela
Ver proxecto >>
Escenografía para "El loco del tarot"