Galego / Castelán

Praza do Concello de Cerdedo

En primeiro lugar reposicionamos a pedra que compón o pavimento actual segundo un patrón axusta as nosas necesidades; para liberala da súa dependencia gravitatoria, levantándoa e pregándoa ao noso antollo. Ler máis...