Galego / Castelán

Reforma de local para centro de fisioterapia

Relacionando o local co mundo do físico, da estabilidade e o asentamento, resólvense as caixas mediante vigas macizas de madeira de abeto Ler máis...