Galego / Castelán

Reforma e ampliación de vivenda en Mondariz Balneario

Unha vivenda compacta e encerrada en si mesma. Unha parcela en socalcos, apegada ao río, na que se a casa ocupou o lugar máis elevado, e máis soleado. Unha escavación parcial, coa casa asentada na rocha, a diversos niveis. Ler máis...